اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص نحوه انتخاب رشته‌ قبول شدگان کنکور ۹۰

کنکور 90
نتایج اولیه کنکور سراسری سال ۹۰ در سایت سازمان سنجش منتشر شده و داوطلبان کنکور سراسری سال ۹۰ که مجاز به انتخاب رشته شده اند میتوانند با دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته از لینک زیر کلیک یا از سایت سازمان سنجش نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کنند. داوطلبان یک هفته فرصت دارند که از طریق سایت سازمان سنجش به صورت اینترنتی انتخاب رشتهکنند.

 دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور ۹۰ کلیه رشته ها

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۳۹۰، تاریخ، محل و نحوه توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲)، و همچنین نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی اینترنتی برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ می‌شوند

۱۳۹۰/۰۵/۱۳ – ۱۳:۳۸

سازمان سنجش آموزش کشور ضمن آرزوی موفقیت برای خواهران و برادران داوطلب شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ هر یک از گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی،  علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی بدین وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون مذکور می رساند که نتیجه اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه مذکور در روز شنبه ۱۵/۵/۹۰ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار داده می‌شود. هر یک از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ می توانند از روز شنبه ۱۵/۵/۹۰ به منظور اطلاع از نتیجه آزمون خود و مشاهده کارنامه نتایج اولیه و پرینت از آن به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد و یا شماره پرونده، کد رهگیری و شماره شناسنامه اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، لازم است برای  دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ (این دفترچه راهنما همزمان نیز بر روی سایت سازمان قرار داده می‌شود) به شرح ذیل اقدام نمایند.
۱ـ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) این آزمون از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۷/۵/۹۰ لغایت روز یکشنبه ۲۳/۵/۹۰ در باجه مرکزی پست شهرستانها و در شهرستانهای بزرگ در مناطق پستی شهرستانهای ذیربط توزیع می‌گردد. آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی گردیده‌اند در صورت تمایل به دریافت دفترچه شماره ۲، می‌توانند با مراجعه به مراکز پستی شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ ۷۰۰۰ (هفت هزار) ریال در مهلت مذکور به عنوان کارمزد توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.
۲ـ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۳۹۰ (دفترچه راهنمای شماره ۲ شامل دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و گروه‌های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی به رنگ مشکی، دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی علوم تجربی و گروه‌های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی به رنگ سبز و دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی علوم انسانی و گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی به رنگ آبی) آزمون سراسری حاوی کلیه شرایط و ضوابط اختصاصی رشته های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، شبانه، نیمه‌حضوری، مجازی و بین‌الملل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، رشته‌های تحصیلی مؤسساتی که به روش نیمه‌متمرکز دانشجو می‌پذیرند، دانشگاه پیام نور (آموزش از راه دور)، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین توضیحاتی دربارة نحوة تکمیل فرم انتخاب رشته توسط داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر یک از دوره‌های فوق‌الذکر می‌باشند همچنین نحوه مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و نحوة تکمیل نمودن فرم انتخاب رشته می‌باشد.
۱ـ۲ـ به هر یک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی ذیربط تحویل می‌شود.
۲-۲- به هر یک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی که بر حسب مورد مجاز به انتخاب رشته از گروه آزمایشی هنر و یا زبانهای خارجی و یا هم گروه هنر و هم زبانهای خارجی می‌باشند، همانند داوطلبان بند ۱ – ۲ فوق منحصراً دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی اصلی یعنی علوم ریاضی و فنی و یا علوم تجربی و یا علوم انسانی داده خواهد شد.
۳ – ۲ – به داوطلبانیکه منحصراً در گروه آزمایشی هنر و یا منحصراٌ در گروه آزمایشی زبانهای خارجی و یا در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، یکی از دفترچه های راهنمای انتخاب رشته یعنی دفترچه راهنمای انتخاب رشته علوم ریاضی و فنی و گروههای هنر و زبانهای خارجی یا علوم تجربی و گروههای هنر و زبانهای خارجی و یا علوم انسانی و گروههای هنر و زبانهای خارجی داده خواهد شد.
۳- داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ از تاریخ انتشار نتیجه اولیه آزمون (۱۵/۵/۹۰) فرصت دارند که ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) گروه آزمایشی مربوط و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی (این دستورالعمل از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش قابل دریافت می‌باشد) اقدام نموده و کد رشته محل های مورد نظر خود را (برابر ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج گردیده) استخراج و به ترتیب تقدم علاقه مرتب نمایند. پس از آن، کد رشته‌های انتخابی خود را ابتدا در فرم پیش‌نویس مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج و پس از اطمینان از صحت کد رشته محل‌های انتخابی بمدت ۷ روز (از تاریخ دوشنبه ۱۷/۵/۹۰ لغایت یکشنبه ۲۳/۵/۹۰ ) بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره پرونده، کدرهگیری و شماره شناسنامه نسبت به ثبت کدرشته محلهای تحصیلی مورد علاقه از رشته های تحصیلی گروه آزمایشی مجاز یا گروههای آزمایشی مجاز در دوره های مختلف روزانه، شبانه، نیمه حضوری ، مجازی و بین الملل دانشگاهها، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، دانشگاه پیام نور و مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش اقدام و نسبت به تکمیل فرم مذکور در مدت زمانی که در نظر گرفته شده است ( ۷ روز از ۱۷/۵/۹۰ لغایت ۲۳/۵/۹۰ ) اقدام نمایند. بدیهی است پس از تائید نهایی کدرشته های انتخابی توسط داوطلب، شماه رمز ۱۵ حرفی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرارداده خواهد شد. این رسید پس از انجام کامل مراحل و ارسال اطلاعات در یک صفحه مجزا ارائه می‌شود و داوطلبان  بایستی توجه داشته باشند که فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده می‌شود و در صورت انتخاب رشته و دریافت رسید ۱۵ حرفی به هیچ عنوان اجازه تصحیح و یا انتخاب رشته مجدد را ندارند. لذا داوطلبان بایستی در انتخاب رشته نهایت دقت را داشته باشند. ضمناً به داوطلبان توصیه می‌گردد پس از دریافت رسید از بخش مشاهده اطلاعات حتماً از فهرست کدرشته های انتخابی خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی که بالای آن رسید ۱۵ حرفی و شماره پرینت درج گردیده است یک نسخه پرینت تهیه و آن را تا زمان اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری نمایند.

۴- تذکرات مهم:
(۱) داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می‌باشند برای اینکه مراحل انتخاب رشته‌های تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانند و مشکلی برای آنان بوجود نیاید، لازم است اطلاعیه‌های این سازمان، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و شرایط و ضوابط موسساتی که به صورت شرایط خاص پذیرش می نمایند و هم چنین دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی را به دقت مطالعه نمایند.
(۲) کلیه دانش آموزان دوه پیش دانشگاهی به شرط قبولی و اخذ گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی حداکثر تا شهریور ماه ۱۳۹۰ حق انتخاب رشته خواهند داشت.
(۳) داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۸۹ مشمول بند ذیل، حق انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ را ندارند. بدیهی است در غیر اینصورت به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
– پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه (اعم از متمرکز یا نیمه متمرکز) آزمون سراسری سال ۱۳۸۹ که بدون اخذ مجوز شرکت کرده‌اند.
(۴) از آنجاکه بر اساس ضوابط آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ منحصراً آن دسته از داوطلبانی که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا شاغل به تحصیل در دوره دانشگاهی بوده‌اند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون بوده، بنابراین آن دسته از داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه که به دوره پیش دانشگاهی راه نیافته‌اند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ نبوده‌اند. بدیهی است چنانچه در آزمون شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته تلقی شده باشند، مجاز به تکمیل فرم انتخاب رشته نمی باشند و در صورت تکمیل فرم انتخاب رشته از گزینش نهایی حذف و برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره: داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ که دیپلم آنان کار دانش و یا فنی و حرفه‌ای نظام جدید می‌باشد، طبق ضوابط مجاز به شرکت در آزمون نبوده‌اند، مگر اینکه دارای مدرک فوق دیپلم باشند و یا دوره پیش دانشگاهی را گذرانده باشند.
ضمناً به اطلاع می‌رساند نظر به اینکه فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ (داوطلبان مجاز به انتخاب رشته) به صورت مکتوب و از طریق روزنامه‌ها و نشریه پیک سنجش اعلام نخواهد شد و هر داوطلب باید به سایت سازمان مراجعه و پس از وارد کردن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه و یا شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد و یا شماره پرونده کد رهگیری و شماره شناسنامه از وضعیت خود در آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه مجاز به انتخاب رشته می باشد و یا نمی باشد مطلع گردد، لذا به کلیه داوطلبان شرکت کننده حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ اکیداً توصیه می‌شود که برای ورود به سایت سازمان و اطلاع از نتیجه آزمون خود به شرح فوق عمل کنند.
داوطلبان گرامی در صورت لزوم می‌توانند سوال یا سوالات خود را در ساعات اداری با شماره تلفن‌های
۹۹-۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱ یا با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان اکیداً خودداری نمایند.

 

مطالب مرتبط

کارنامه نتایج اولیه سراسری سال ۱۳۹۰ منتشر شد

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور ۹۰ کلیه رشته ها

* * *

کنکور ۹۰ اعلام نتایج کنکور ۹۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.