Category Archives: شعر و ادبیات

هیری وارث زمین پدری ام!

در کجای فصل ایستاده ای!؟

گفتی ز شهر هرگزم از روزگار هیچ / عبدالرضا موسوی